امامزاده ولی ضیاء آباد

 

 

 

 

در شهر ضيا آباد ـ ۵۰ كيلو متري جنوب غربي قزوين ـ بر روي صفه طبيعي نسبتا كوتاهي بناي امامزاده ولي قرار دارد كه او را از احفاد امام موسي كاظم ( ع) مي دانند . ازاره بنا –كه طرحي مربع شكل با ابعاد تقريبي ۵۰/۹۰ متر دارد – با قطعه سنگ هاي قهوه اي در دو رديف تا ارتفاع ۱/۱۰ مترساخته شده و بقيه را با آجر هاي ساده بالا برده در سه ديواره بيروني آن طاقنما هايي به وجود آورده اند .
بر روي مكعب مزبور گنبد بنا قرار گرفته كه در قسمت پايين به صورت استوانه اي با ارتفاع ۲/۳۰ متر است و پس از قطار بندي ساده اي كه به كمك دو رج آجر ايجاد شده بخش اصلي گنبد شكل گرفته است .اين بنا را از آثار دوره سلجوقي دانسته اند .

 

 

 

منبع: کتاب قزوین آیینه تاریخ و طبیعت ایران-محمدعلی حضرتی ها