شنبه ۱۳۹۹/۰۳/۰۳

مشاور شهردار و مدیر هماهنگی امور اجرایی شهر؛

به منظورایمنی و پیشگیری از آتش سوزی، کابل های برق بازار سنتی قزوین ساماندهی می شود

علیرضا هنرور ،مدیر هماهنگی امور اجرایی شهر گفت: اولین کمیسیون هماهنگی امور اجرایی شهر در سال 99 با حضور مدیران ارشد دستگاه های اجرایی شهر قزوین، جهت هماهنگی پروژه های شهر قزوین برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت هماهنگی امور اجرایی شهر ، هنرور افزود : با توجه به آثار و بناهای متعدد تاریخی در کهن شهر قزوین، این شهر از پتانسیل بالایی در جذب گردشگر برخوردار می باشد، که بازار سنتی آن با معماری دوره صفویه یکی از مراکز مهم فرهنگی، تاریخی و گردشگری محسوب می شود که باید این مجموعه علاوه بر زیبایی و معماری از ایمنی بالایی نیز برخودار باشد، بنابراین در این جلسه کمیسیون هماهنگی امور اجرایی شهر رفع خطر در محدوده بازار از اولویت های شهرداری و ادارات خدمات رسان قرار گرفت تا در اسرع وقت این مهم به پایان برسد.

وی در ادامه با قدردانی از شرکت توزیع برق قزوین در ساماندهی و ایمن سازی 50 درصد از کابل های موجود افزود: در این جلسه مقرر شد با همکاری شهرداری ، شرکت برق و دستگاه های متولی، بقیه کابل های برق موجود در محدوده بازار را در ساعات بدون ترافیک، ساماندهی نمایند.

جانشین شهردار در اولین جلسه کمیسیون هماهنگی امور اجرایی شهر در سال 99 گفت : موضوع مهم دیگر مطرح شده در این نشست کمبود روشنایی برخی از معابر شهری بود که بنا بر اظهار معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین باعث وقوع سوانح رانندگی می شود که شرکت توزیع برق آمادگی خود را در رابطه با اصلاح روشنایی معابر مورد نظر اعلام داشت.

هنرور در پایان افزود: در این جلسه از دستگاه های خدمات رسان درخواست شد تا برنامه های سال 99 خود را به شهرداری ارائه نموده تا برنامه ریزی جهت عدم تداخل پروژه ها و هماهنگی بیشتر بین شهرداری و دستگاه ها صورت گرفته و خدمت به شهروندان که از وظایف ذاتی شهرداری و همه دستگاه های خدمات رسان می باشد به بهترین نحو انجام پذیرد .

تصاویر مرتبط