دوشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۱۲

هنرور:

مشکل فاضلاب کوچه های آرمان و آذرین در باغ دبیر مرتفع شد

علیرضا هنرور، مدیر هماهنگی امور اجرایی شهر قزوین گفت: اتصال فاضلاب کوچه های آرمان و آذرین به شبکه فاضلاب شهری به دلیل تلاقی با کانال آب موجود تا کنون انجام نشده بود که با ارائه نظرات کارشناسان کمیته فنی این مشکل مرتفع شد.

به گزارش روابط عمومی هماهنگی امور اجرایی شهر قزوین؛ هنرور گفت: اهالی محترم کوچه های فوق به دلیل نبود فاضلاب با مشکلات بهداشتی زیادی مواجه بودند که به این دلیل کمیته فنی و هماهنگی پروژه ها جلسه فوق العاده ای را تشکیل داد.

وی افزود: فاضلاب این کوچه ها در سال های گذشته با توجه به تلاقی لوله های فاضلاب با کانال آب موجود در خیابان آیت ا.. کاشانی (باغ دبیر) اجرایی نشده بود که پس از طرح در کمیته فنی و هماهنگی پروژه ها با حضور معاونین عمرانی مناطق شهرداری و نماینده شرکت آب و فاضلاب راهکارهای اجرایی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

هنرور در پایان یاد آور شد: با توجه به در خواست های مردمی و رفع مشکلات بهداشتی اهالی، بهترین و کم هزینه ترین راه ممکن مصوب شده و مقرر شد در سال آتی و مساعد شدن شرایط جوی این پروژه اجرایی شود.

پایان پیام.

تصاویر مرتبط