سه‌شنبه ۱۳۹۸/۱۰/۱۰

کبیری:

اجرای فیبر نوری شبکه دولت در سطح شهر قزوین در مراحل پایانی است

حمید کبیری، مسئول GIS هماهنگی امور اجرایی شهر قزوین گفت : پروژه فیبر نوری شبکه دولت به طول تقریبی 16 کیلومتر توسط شرکت مخابرات در سطح شهر قزوین انجام می شود که مجوز حفاری این پروژه در مناطق سه گانه شهرداری صادر شده و از ابتدای مهرماه امسال عملیات حفاری آغاز شده است.

به گزارش روابط عمومی هماهنگی امور اجرایی شهر قزوین؛ کبیری گفت: شهرداری قزوین با صدور مجوز حفاری رایگان در مناطق سه گانه شهرداری قزوین جهت سرعت بخشیدن به پروژه اقدام کرده است.

کبیری در ادامه افزود : با توجه به بافت باز موجود در شهرداری منطقه سه و عریض بودن معابر آن، این پروژه از این منطقه آغاز و به اتمام رسید و در حال حاضر اجرای فیبر در سطح شهرداری منطقه دو ادامه دارد.

وی با بیان اینکه شبکه دولت با ایجاد بستری قابل اعتماد در برقراری ارتباط و تبادل الکترونیکی اطلاعات با به حداقل رساندن مکاتبات کاغذی و تسریع در تبادل اطلاعات، افزود: فاز بعدی این پروژه در سطح شهرداری منطقه دو و یک ادامه یافته تا فیبر نوری در همه شهر قزوین اجرا شود.

پایان پیام

تصاویر مرتبط