شنبه ۱۳۹۸/۰۸/۲۵

وحدانی فر:

نرم افزار حفاری شهرداری قزوین در کمیته فنی هماهنگی مورد بررسی قرار گرفت

علی وحدانی فر، دبیر کمیسیون هماهنگی امور اجرایی شهر قزوین گفت: کمیته فنی و هماهنگی پروژه ها با حضور مدیرعامل سازمان آمارو فناوری اطلاعات شهرداری قزوین ، معاونین عمرانی مناطق و کارشناسان اداره درآمد شهرداری قزوین برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی هماهنگی امور اجرایی شهر قزوین؛ وحدانی فر گفت: این کمیته به منظور هماهنگی در اجرای پروژه ها هر پانزده روز یک بار در سطح مناطق شهرداری برگزار می شود.

وحدانی فر افزود: در این نشست با توجه به اینکه حدود یک سال از راه اندازی نرم افزار حفاری گذشته، مورد بررسی مجدد قرار گرفت.

وی خاطرنشان کرد: پس از بازبینی بخش انشعابات نرم افزار حفاری مقرر شد تا سازمان آمار شهرداری قزوین با هماهنگی این مدیریت و واحد درآمد شهرداری نسبت به راه اندازی بخش توسعه و اصلاح شبکه نی اقدام کرده تا صدور تمام مجوزهای حفاری به صورت مکانیزه و سیستمی انجام پذیرد.

پایان پیام.

تصاویر مرتبط