تاریخچه مدیریت هماهنگی امور اجرایی شهر

مدیریت هماهنگی امور اجرایی شهر در سال 1389 برابر تصویب نامه هیئت وزیران مورخه 1366/11/4 در رابطه با کمیسیون عالی هماهنگی امور اجرایی شهرهای کشور (شهرهای با جمعیت بالای دویست هزار نفر : کمیسیون هماهنگی امور اجرایی شهر قزوین) تشکیل گردید .

به استناد دستورالعمل نحوه هماهنگی و صدور مجوز حفاری در سطح شهرها (مصوب کمیسیون عالی هماهنگی امور اجرایی شهرهای کشور) با حضور نمایندگان و کارشناسان کلیه دستگاه های خدمات رسان شهری  ، دستورالعمل پیشنهادی نحوه هماهنگی و صدور مجوز حفاری در سطح شهر قزوین و حریم آن طی جلسات مستمر و منسجم با صرف 3000 نفر ساعت کار کارشناسی ، تهیه و جهت تصویب به شورای اسلامی شهر قزوین ارسال گردید که در مورخ 10 شهریور 1389 با تایید شورای اسلامی شهر قزوین توسط فرمانداری قزوین به کلیه دستگاه های خدمات رسان ابلاغ گردید .

این آئین نامه در سال 1392 مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت که تا کنون ملاک عمل مدیریت هماهنگی امور اجرایی شهر می باشد .

 

.