امروزه یکی از بزرگترین دغدغه های مدیران شهری در استان قزوین نداشتن یک بانک اطلاعاتی کامل و جامع و شناسنامه ای از معابر شهری سطح شهر است.
از این رو در راستای هموار سازی این معضل شهری ، کمیته ای متشکل از کارشناسان سازمان ها و معاونت های شهرداری قزوین جهت بررسی موضوع تشکیل شد .
این کمیته با مطالعات اولیه و برگزاری جلسات متعدد و بازدید از شهرداری های سطح کشور متوجه شد که شهر قزوین در این مورد بسیار پیشرو بوده و جزء اولین شهرها در این موضوع می باشد .
اهداف پروژه کدینگ :
دسترسی به انواع لایه های نقشه (تصاویر ماهواره ای، تصاویر هوایی، نقشه های شهری و...)
ثبت کلیه اطلاعات سطحی ، زیرسطحی و روسطحی معابر
ایجاد پروفایل اسامی معابر موجود و آینده
ایجاد کارتابل اشخاص به منظور اتوماسیون فرآیند نامگذاری معابر
ثبت صورتجلسات کمیسیون نامگذاری معابر
ثبت المان های معابر (تابلوها، بیلبوردها، چراغ های راهنمایی، تصاویر و ....) بر روی نقشه
یافتن معابر بدون نام و معابر با نام های تکراری
بروزرسانی اتوماتیک نقشه با تغییر نام
ثبت شکایات و نظرات شهروندان در خصوص معابر
گزارش تابلوهای نام معابر هنگام تغییر نام معابر جهت تعویض تابلوها