توسعه پایدار شهری با رویکرد استفاده از فضاهای زیرسطحی یکی از ره یافت های نوین در زمینه شهرسازی است . این رویکرد ضمن استفاده از قابلیت های مثبت فضاهای زیرسطحی تلاش می کند تا مسائل و مشکلات شهرها از قبیل کمبود فضا ، مسائل حمل و نقل و مشکلات زیست محیطی را حل نماید .
همچنین از جمله فاکتورهای توسعه اقتصادی ، افزایش ساخت فضاهای زیرسطحی می باشد . به واسطه هزینه های سرسام آور و مشکلات عدیده تملک اراضی شهری ، در مقایسه با توسعه رو زمینی ، فضاهای زیرسطحی ارزان تر می باشند .
در حال حاضر در تمام کشورهای جهان فضاهای زیرسطحی زیادی با کاربردهای متنوع ، در حال بهره برداری هستند . پایین تر بودن هزینه های اولیه و عملیاتی نسبت به ایجاد تاسیسات در سطح زمین ، فراغت از مسائل توپوگرافی و عدم محدودیت در استفاده از فضا ، ایمنی مناسب در مقابل حوادث طبیعی و حملات هوایی و بالاخره پایین بودن هزینه های سرمایش و گرمایش از جمله مزایایی است که باعث رویکرد به استفاده از فضاهای زیر سطحی در عرصه های گوناگون شده است .

به دلایل فوق در سال 1389 کارگروهی تحت عنوان امکان سنجی ایجاد تونل مشترک تاسیسات شهری تشکیل شد و به بررسی این موضوع پرداخت که به دلیل هزینه های بالای ایجاد تونل این طرح توسط ادارات خدمات رسان مسکوت ماند .

در سال جاری با پیگیری شورای اسلامی شهر قزوین و شهردار محترم پیشنهاد ایجاد تونل مشترک در منطقه عظیمیه مطرح شد که کارگروه امکان سنجی ایجاد تونل مشترک تاسیسات شهری در صورت لزوم مجدد آغاز به فعالیت نموده و از اطلاعات گذشته و موجود در اجرای این طرح به ادارات خدمات رسان کمک و مساعدت می نماید .