سه‌شنبه ۱۳۹۶/۱۰/۱۲

رشوندآوه، مديرعامل سازمان نوسازي و بهسازي شهر قزوين خبر داد؛

پايان 70درصد از عمليات اجرايي برطرف‌سازي رطوبت بام حمام قجر قزوين

آرش رشوندآوه، مديرعامل سازمان نوسازي و بهسازي شهر قزوين از پيشرفت فيزيکي 70درصدي عمليات اجرايي برطرف‌سازي رطوبت بام حمام قجر خبر داد.

به گزارش روابط عمومي سازمان نوسازي و بهسازي شهر قزوين؛ آرش رشوند آوه گفت: به دليل نياز به بهسازي پيوسته بناها و فضاهاي تاريخي براي حفظ کالبد و فعاليت جاري در آن‌ها و با توجه به فرا رسيدن فصل زمستان و بروز بارش‌هاي جوي در اين فصل، اجراي عمليات برطرف‌سازي رطوبت بام حمام قجر در برنامه کاري قرار گرفت و تا آخر ماه جاري به بهره برداري مي رسد.

رشوند در توضيح مراحل مختلف عمليات برطرف‌سازي رطوبت بام حمام قجر بيان کرد: برچيدن آجر فرش فرسوده بام، زيرسازي، اجراي تقسيم بندي بام براي رعايت شيب بندي و هدايت آب هاي سطحي به شکل مطلوب، اجراي سيمان ليسه اي، ايزوگام و اجراي آجرفرش و بندکشي از جمله مراحل اين طرح بوده است.

پايان پيام

تصاویر مرتبط