برگزاری تور تخصصی کودک به مناسبت هفته فرهنگی قزوین - مجموعه تاریخی سعدالسلطنه