دوشنبه ۱۳۹۲/۰۸/۰۶

اين هفته در سعدالسلطنه

برگزاري جلسه هيات داوران مسابقه طراحي ميدان طفلان مسلم

جلسه هيات داوران مسابقه طراحي ميدان طفلان مسلم در کاروانسراي سعدالسلطنه

به همت سازمان خدمات طراحي جلسه هيات داوران مسابقه طراحي ميدان طفلان مسلم به مدت 3 ساعت در مجموعه تاريخي کاروانسراي سعدالسلطنه برگزار گرديد

تصاویر مرتبط