یکشنبه ۱۳۹۶/۱۰/۱۷

رشوندآوه، مديرعامل سازمان نوسازي و بهسازي شهر قزوين:

هم افزايي در مجموعه مديريت شهري، رکن اساسي ساماندهي سبزه ميدان است.

آرش رشوند آوه، مدير عامل سازمان نوسازي و بهسازي شهر قزوين از برگزاري جلسه مشترک با نمايندگان معاونت ها و سازمان هاي شهرداري مرتبط با پروژه ساماندهي سبزه ميدان خبر داد.

به گزارش روابط عمومي سازمان نوسازي و بهسازي شهر قزوين، آرش رشوند آوه ضمن اعلام اين خبر گفت: اين جلسه با هدف هم افزايي با معاونين شهردار و مديران سازمان هاي شهرداري در خصوص پروژه ساماندهي سبزه ميدان برگزار شد؛ چرا که هم افزايي در مجموعه مديريت شهري، رکن اساسي ساماندهي سبزه ميدان به عنوان يک فضاي شهري با ارزش است.

وي افزود: با توجه به پيچيدگي و اهميت پروژه طراحي و ساماندهي سبزه ميدان از يک سو و تأکيد بر اجراي هرچه سريع تر آن از سوي ديگر، نياز به هم افزايي بيشتري در حوزه هاي مختلف شهرداري وجود دارد.

رشوند آوه بيان کرد: از جمله حاضرين در اين جلسه مي توان به مديران يا نمايندگان معاونت هاي معماري و شهرسازي، حمل و نقل و ترافيک و خدمات شهري، سازمان هاي پارک ها و فضاي سبز، زيباسازي، مديريت پسماند، آتش نشاني و خدمات ايمني و مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي و مشاورين طرح اشاره کرد.

بر اساس اين گزارش، مديران مجموعه شهرداري پس از دريافت گزارش ضرورت، اهداف و روند پيشبرد پروژه ساماندهي سبزه ميدان از سوي مديرعامل سازمان نوسازي و بهسازي و مشاور طرح، درخواست ها، نقطه نظرات و پيشنهادهاي خود را مطرح کردند تا در ادامه مسير پروژه، مورد بهره برداري قرار گيرد و با همفکري و همراهي تمام نهادها، يک طرح ايده آل براي شهر و شهروندان اجرا شود.