شنبه ۱۳۹۶/۰۲/۰۲

مديرعامل سازمان نوسازي و بهسازي اعلام کرد:

تور "شهر گشت" ويژه مهمانان خارجي پنجمين اجلاس مجمع جهاني شهرهاي اسلامي برگزار شد

آرش رشوند آوه، مديرعامل سازمان نوسازي و بهسازي شهر قزوين گفت:اولين تور "شهر گشت" ويژه مهمانان خارجي پنجمين اجلاس بين المللي مجمع جهاني شهرهاي اسلامي با بازديد از بزرگترين مجموعه تاريخي فرهنگي کاروانسراي سعدالسلطنه در قزوين برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي سازمان نوسازي و بهسازي شهر قزوين؛ رشوند آوه افزود: اين تور با بازديد از بزرگترين کاروانسراي درون شهري خاور ميانه (مجموعه تاريخي فرهنگي کاروانسراي سعدالسلطنه ) آغاز شد.

وي گفت: دومين تور شهرگشت ويژه مهمانان خارجي پنجمين اجلاس بين المللي مجمع جهاني شهرهاي اسلامي با بازديد از آب انبار سردار بزرگترين آب انبار تک گنبدي ايران تاسيس در دوره فتحعلي شاه قاجار با حجم مخزن سه هزار متر مکعب ادامه پيدا کرد.

پايان پيام

 

تصاویر مرتبط