دفاتر تسهیلگری نوسازی بافت های فرسوده شهر قزوین

دفاتر تسهیلگری نوسازی بافت های فرسوده شهر قزوین سازمان نوسازی شهر قزوین در راستای اجرای قانون برنامه ششم توسعه کشور و با استناد به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه...

بازآفرینی سبزه میدان به عنوان بخشی از دولتخانه صفوی

بازآفرینی سبزه میدان به عنوان بخشی از دولتخانه صفوی تاریخ و فرهنگ، مهم‌ترین هویت حقیقی یک شهر و شهروندان آن است و میادین به عنوان...

مطالعه و طراحي برج تجاري و مسکوني حکم آباد

مطالعه و طراحي برج حکم آباد برج تجاري-مسکوني حکم آباد   پروژه مطالعه و طراحي برج تجاري و مسکوني حکم آباد در مساحت تقريبي 30000...

مطالعه و طراحي کاروانسراي حاج چروک

مطالعه و طراحي کاروانسراي حاج چروک کاروانسراي حاج چروک   پروژه مطالعه و طراحي کاروانسراي حاج چروک در زميني به مساحت 18000 متر...

مطالعه و طراحي محور حمدالله مستوفي

مطالعه و طراحي محور حمدالله مستوفي محور حمدالله مستوفي     پروژه مطالعه و طراحي محور حمدالله مستوفي که از...

عمارت غسالخانه

مطالعه و طراحي عمارت غسالخانه عمارت غسالخانه   عمارت غسالخانه در ضلع شرقي امامزاده حسين (ع) است که مطالعه و طراحي اين...

مطالعه و طراحي کاروانسراي حاج رضا

مطالعه و طراحي کاروانسراي حاج رضا کاروانسراي حاج رضا   کاروانسراي حاج رضا واقع در ورودي جنوبي بازار قزوين با مساحت 6200...

مطالعه و طراحي شرق امامزاده حسين(ع)

مطالعه و طراحي شرق امامزاده حسين(ع) امامزاده حسين (ع)   پروژه مطالعه و طراحي شرق امامزاده حسين(ع) که محدوده آن کمربندي جمهوري...

مطالعه و طراحي فضاي زيرصحن امامزاده حسين(ع)

مطالعه و طراحي فضاي زيرصحن امامزاده حسين(ع) فضاي زيرصحن امامزاده حسين(ع)   پروژه مطالعه و طراحي فضاي زيرصحن امامزاده حسين(ع)...

طراحي کفسازي گذر شرقي گذر آقاکبير

طراحي کفسازي شهري گذر آقاکبير گذر آقاکبير   گذر آقا کبير در خيابان عبيدالزاکاني حدفاصل خيابان بوعلي و سعدي مي باشد که...

مطالعه و طراحي گذر شرقي مسجدالنبي

مطالعه و طراحي گذر شرق مسجدالنبي گذر شرقي مسجدالنبي   پروژه مطالعه و طراحي گذر شرق مسجدالنبي واقع در خيابان پيغمبريه -...

مطالعه و طراحي پارکينگ گذر شرق مسجدالنبي

مطالعه و طراحي پارکينگ گذر شرق مسجدالنبي پارکينگ گذر شرق مسجدالنبي   پروژه مطالعه و طراحيپارکينگ گذر شرق مسجدالنبي واقع در...

بافت فرسوده هادي آباد

مطالعه و طراحي بافت فرسوده هادي آباد بافت فرسوده هادي آباد پروژه مطالعه و طراحي بافت فرسوده هادي آباد که با هدف تهيه طرح توجيه...