شنبه ۱۳۹۱/۰۹/۱۱

اجراي کفسازي سواره رو خيابان شهداء(سپه)

کفسازي سواره رو خيابان شهداء(سپه)

 

پروژه کفسازي سواره روهاي خيابان سپه(لاين شرقي و غربي) حد فاصل سر درب عالي قاپو تا چهار راه سپه با مساحت تقريبي 15000 مترمربع که با هدف ساماندهي و مرمت بافت تاريخي شهر و بهبود عبور و مرور شهري در تاريخ 01/03/1389 با نظارت حوزه عمراني سازمان ومديريت پروژه آقاي مهندس جليل منصوري و نظارت مقيم آقاي مهندس محمد مومني با اعتبار 20.000.000.000 ريال توسط شرکت پيروز راه مينو در قالب قرارداد فهرست بهايي آغاز گرديد و در تاريخ 15/07/1389 مورد بهره برداري قرار گرفت.
 ادامه پروژه کفسازي سواره رو خيابان سپه سنگ کاري جلوخان سردرب عالي قاپو توسط پيمانکار بصورت استعلامي با همکاري سازمان ميراث فرهنگي انجام گرديد.

 

 

تصاویر مرتبط