شنبه ۱۳۹۱/۰۹/۱۱

کفسازي پياده روهاي خيابان شهداء(سپه)

خيابان شهداء(سپه)

 

خيابان سپه بعنوان اولين خيابان ايران حد فاصل سر درب عالي قاپو تا چهار راه سپه با مساحت تقريبي 15000 مترمربع مي باشد. پروژه کفسازي خيابان سپه با هدف ساماندهي و مرمت بافت تاريخي شهر و بهبود عبور و مرور شهري انجام گرفت طراحي و مطالعه اين پروژه در تاريخ 01/04/1387 با مديريت پروژه خانم مهندس مريم قاسمي و با اعتبار 925.000.000 ريال توسط شرکت عمارت خورشيد صورت گرفت و عمليات اجرايي کفسازي پياده روهاي خيابان سپه(لاين شرقي و غربي) در تاريخ 20/03/1387 با نظارت حوزه عمراني سازمان ومديريت پروژه آقاي مهندس جليل منصوري و نظارت مقيم آقاي مهندس محمد مومني با اعتبار 500/187/567/12 ريال توسط شرکت پارت شهر آتي در قالب قرارداد فهرست بهايي آغاز گرديد و در تاريخ 25/12/1388 مورد بهره برداري قرار گرفت.

 

 

تصاویر مرتبط