شنبه ۱۳۹۱/۰۹/۱۱

کفسازي محوطه گلزار شهداء

محوطه گلزار شهداء

 

پروژه کفسازي محوطه گلزار شهدا با هدف بهبود عبور و مرور شهروندان و زائرين در دو فاز توسط شرکتهاي متين سازان البرز و آرمه پي الوند با اعتبار 6.027.226.807 ريال در تاريخ 13/06/1389 با نظارت حوزه عمراني سازمان و مديريت پروژه آقاي مهندس محمد مومني آغاز گرديد و در تاريخ 30/01/1390 با کاربري خدماتي فاز اول آن مورد بهره برداري قرار گرفت و فاز دوم آن در حال انجام مي باشد.

 

 

تصاویر مرتبط