دوشنبه ۱۳۹۷/۰۳/۲۸

بهسازي و احياء خانه سرلشگر خلبان شهيد عباس بابايي

پروژه خانه -موزه و حسينيه سرلشگر خلبان شهيد عباس بابايي

مشخصات پروژه:

موقعيت: قزوين – خيابان سعدي – کوچه شهيد بابايي

مساحت: 347 متر مربع زيربنا و 220 متر مربع حياط

کاربري: فرهنگي و مذهبي

کارفرما: سازمان نوسازي و بهسازي شهرداري قزوين

مدير پروژه: مهندس فرح رمضانپور

همکار پروژه: مهندس محمد رضا کيانمهر- فرخ کاظمي

مدت پروژه: 70 روز

تاريخ شروع: 20/3/96

تاريخ اتمام: 29/5/96

هدف پروژه: بهسازي و احياء بنا در راستاي ارتقاء سطح فرهنگي و مذهبي محله و شهر

قدمت بنا: پهلوي اول      

ميزان پيشرفت: فاز اجرايي ساختماني 100 درصد

 

توضيحات تکميلي...

تصاویر مرتبط