شنبه ۱۳۹۱/۰۹/۱۱

مرمت و احياء حمام حاج ميرحسن

حمام حاج ميرحسن

 

حمام حاج ميرحسن يکي از حمام هاي به جا مانده ازدوره قاجار با مساحت تقريبي 850 مترمربع در خيابان مولوي دهنه ديمج قزوين واقع مي باشد.طرح مرمت اين بنا در تاريخ 21/07/1382 توسط آقاي مهندس کيانوش ناصرالمعمار انجام پذيرفت و عمليات اجرايي مرمت آن با هدف مرمت ابنيه هاي تاريخي شهر در تاريخ 24/02/1386 با نظارت واحد عمراني سازمان و مديريت پروژه آقاي مهندس آرشرشوند آوه و نظارت مقيم آقاي مهندس رحيم مرادي در دو فاز توسط شرکت هاي پيوندانديش سازان و برنا آوند سازه با اعتباري معادل 1.850.000.000 ريال آغاز گرديد و در تاريخ 22/01/1388 با کاربري مرکز آموزشي مورد بهره برداري قرار گرفت.

 

 

تصاویر مرتبط