شنبه ۱۳۹۱/۰۹/۱۱

مرمت و احياء راسته نگارالسلطنه از مجموعه تاريخي سعدالسلطنه

راسته نگارالسلطنه از مجموعه تاريخي سعدالسلطنه

 

بناي راسته نگارالسلطنه از مجموعه تاريخي سعدالسلطنه واقع در خيابان امام خميني(ره) با مساحت تقريبي 5250 مترمربع مسقف و 250 مترمربع حياط مي باشد.
طرح مرمت اين بنا توسط مشاور طرح آقاي سيد مهدي مجابي و مديريت پروژه خانم مريم قاسمي با اعتباري معادل 285.000.000 ريال انجام پذيرفت و عمليات اجرايي اين پروژه تحت نظارت حوزه عمراني سازمان نوسازي و بهسازي شهر قزوين و مديريت پروژه آقاي مهندس آرش رشوند آوه با اعتباري معادل 17.500.000.000ريال توسط شرکت پارت شهر آتي و با نظارت مقيم آقاي مهندس رحيم مرادي در تاريخ 15/04/1390 آغاز گرديد و تاسيسات گرمايشي آن توسط گروه صنعتي رادين انجام پذيرفت و در تاريخ 05/01/1391 با کاربري نمايشگاه بازي و اسباب بازي و صنايع دستي مورد بهره برداري قرار گرفت.

 

 

تصاویر مرتبط