شنبه ۱۳۹۱/۰۹/۱۱

مرمت و احياء عمارت راه

عمارت راه

 

پروژه مرمت عمارت راه که در خيابان شهرداري قزوين واقع است در قالب قرارداد طراحي و مرمت با نظارت حوزه عمراني سازمان و مديريت پروژه خانم مهندس فرح رمضانپور توسط شرکت فرابين بنا طرح با اعتباري معادل 1.460.000.000 ريال در تاريخ 27/09/90 با کاربري موزه بلديه مورد بهره برداري قرار گرفت.

 

 

تصاویر مرتبط