شنبه ۱۳۹۱/۰۹/۱۱

مرمت و احياء خانه امام جمعه شهيدي

خانه امام جمعه شهيدي

 

خانه امام جمعه شهيدي با مساحت تقريبي 600 مترمربع زيربنا و 800 مترمربع عرصه در خيابان مولوي – محله آخوند قزوين واقع مي باشد.طرح مرمت اين بنا در تاريخ 29/09/1383 با اعتبار 30.000.000 ريال توسط آقاي مهندس فريبرز کريمي انجام گرفت و عمليات اجرايي مرمت اين عمارت در تاريخ 22/09/1384 با هدف مرمت ابنيه هاي تاريخي شهر و با نظارت حوزه عمراني سازمان و مديريت پروژه آقاي مهندس آرش رشوند آوه و نظارت مقيم آقاي مهندس رحيم مرادي با اعتباري معادل 1.550.000.000 ريال آغاز گرديد و در تاريخ 20/12/1385 با کاربري دبيرخانه سيما و منظر شهري مورد بهره برداري قرار گرفت.

 

 

تصاویر مرتبط