شنبه ۱۳۹۱/۰۹/۱۱

مرمت و احياء حمام قجر

حمام قجر

 

حمام قجر واقع در خيابان عبيدالزاکاني حدفاصل خيابان نادري-خيابان امام خميني(ره)-خيابان سعدي و خيابان بوعلي مي باشد.مرمت و احياء اين حمام تاريخي با مساحتي بالغ بر 1250 مترمربع با نظارت حوزه عمراني سازمان و مديريت پروژه آقاي مهندس آرش رشوند آوه و نظارت مقيم آقاي مهندس رحيم مرادي توسط مهندس امير قديمي با اعتباري معادل 1.250.000.000 ريال با هدف مرمت ابنيه هاي تاريخي شهر در تاريخ 11/04/1383 آغاز گرديد و در تاريخ 30/04/1384 با کاربري موزه مردم شناسي مورد بهره برداري قرار گرفت.

 

 

تصاویر مرتبط