شنبه ۱۳۹۱/۰۹/۱۱

راسته قيصريه و بناي چهارسوق از مجموعه تاريخي سعدالسلطنه

راسته قيصريه و بناي چهارسوق

 

بناي چهارسوق و راسته قيصريه در جنوب حياط سعدالسلطنه از مجموعه تاريخي سعدالسلطنه با مساحت تقريبي 4000 مترمربع مسقف واقع در خيابان امام خميني(ره) مي باشد.
مطالعه و طراحي مرمت اين بنا در تاريخ 22/09/1389 با اعتبار 155.000.000 ريال توسط آقاي مهندس مجيد کشاورزي انجام پذيرفت و عمليات اجرايي آن تحت نظارت حوزه عمراني سازمان نوسازي و بهسازي شهر قزوين و مديريت پروژه آقاي مهندس آرش رشوند آوه با اعتباري معادل 30.000.000.000 ريال توسط شرکت پارت شهر آتي در تاريخ 15/05/1390 آغاز گرديد و تاسيسات گرمايشي آن توسط گروه صنعتي رادين انجام پذيرفت و ناظر مقيم اين پروژه آقاي مهندس رحيم مرادي بودند.
مرمت اين بنا 8 ماه شمسي به طول انجاميد و در تاريخ 05/01/1391 با کاربري نمايشگاه بازي و اسباب بازي و صنايع دستي بطور کامل مورد بهره برداري قرار گرفت.

 

 

تصاویر مرتبط