شنبه ۱۳۹۱/۰۹/۱۱

مرمت و احياء راسته وزير از مجموعه تاريخي سعدالسلطنه

راسته وزير از مجموعه تاريخي سعدالسلطنه قزوين

 

راسته وزير از مجموعه تاريخي سعدالسلطنه حدفاصل خيابان امام خميني(ره) تا ورودي شرقي مسجد النبي قزوين مي باشد.
اين بنا در مساحت تقريبي 2000 مترمربع تحت نظارت حوزه عمراني سازمان نوسازي و بهسازي شهر قزوين و مديريت پروژه آقاي مهندس آرش رشوند آوه با اعتباري معادل 12.671.533.821ريال توسط شرکت هاي برناوند سازه و بافت سازان نوانديش در تاريخ 20/03/ 1387 با نظارت مقيم آقاي مهندس رحيم مرادي با هدف مرمت و احياء بزرگترين کاروانسراي درون شهري ايران آغاز گرديد و در تاريخ 01/12/1388در قالب نمايشگاه صنايع دستي مورد بهره برداري قرار گرفت.

 

 

تصاویر مرتبط