شنبه ۱۳۹۱/۰۹/۱۱

مرمت و احياء عمارت طوطي

عمارت طوطي

 

بناي عمارت طوطي در خيابان امام خميني (ره) مقابل تالار نوفل وشاتو قزوين قرار گرفته است که طراحي و مرمت اين بنا تحت پروژه بهسازي و طراحي بدنه شهري در قالب قرارداد طرح و ساخت در تاريخ 20/06/86 با نظارت حوزه عمراني سازمان نوسازي و بهسازي و مديريت پروژه خانم مهندس رمضانپور با هدف بهسازي و احيا و با اعتباري معادل 1.364.420.923 ريال در سه فاز توسط شرکت هاي نقش خشت قزوين و طرح اسپاش آغاز گرديد و در تاريخ 07/05/1389 بصورت کامل مورد بهره برداري قرار گرفت و کاربري پروژه در حال حاضر بعنوان ساختمان اداري سازمان نوسازي و بهسازي شهر قزوين مي باشد.

 

 

تصاویر مرتبط