یکشنبه ۱۳۹۴/۰۳/۲۴

مرمت و احيا حياط قهرماني از مجموعه تاريخي سعدالسطنه

مرمت و احيا حياط قهرماني از مجموعه تاريخي سعدالسطنه قزوين

 

يکي از فضاهاي مجموعه عظيم سعد السلطنه ، حياط قهرماني مي باشد که انجام مطالعه و تهيه طرح مرمتي آن توسط سازمان نوسازي و بهسازي شهر قزوين از تابستان سال 1390 گذشته آغاز و در تابستان سال جاري به پايان رسيده است .
حياط قهرماني با مساحت حدود 1860 مترمربع ، 7 در صد کل مجموعه سعد السلطنه را شامل شده و مساحت حياط آن حدود 706 متر مربع مي باشد ( مساحت عرصه ) و مابقي را فضاي سر پوشيده ( محدوده اعياني ) شامل 1154 متر مربع اشغال نموده است . اين حياط شامل 9 حجره و دو شبستان در گوشه شمال شرقي و قسمت شرقي مجموعه مي باشد .
اين حياط در منتهي اليه بخش جنوب شرقي مجموعه سعد السلطنه و در همسايگي حياط شتر خان واقع شده است . اين حياط خصوصي ترين حياط اين مجموعه به لحاظ دسترسي ها محسوب مي شود ، چرا که نه تنها دسترسي مستقيم به گذرهاي شهري پيرامون مجموعه ندارد ، بلکه با ساير راسته ها هم با واسطه و از طريق حياط ها و راسته هاي جانبي ارتباط برقرا مي کند و از اين نظرامکان بسيار مناسبي را جهت ايجاد مراکز خدماتي مورد نياز در طرح راهبردي پيش بيني شده براي احياي مجموعه فراهم آورده است . لازم بذکر است طرح احياي پيشنهادي براي حياط قهرماني ، ايجاد مرکز اقامتي بوده که تناسب خوبي با نوع فضاهاي معماري موجود در حياط برقرار مي کند .
با عنايت به اينکه مديريت اجرائي مجموعه سعد السلطنه را سازمان نوسازي و بهسازي شهر قزوين به عهده دارد ؛ لذا در اين راستا در خصوص حياط مذکور طي سالهاي 87 الي88 اقداماتي به شرح ذيل را به انجام رسانده است :
1.     لايه برداري داخل حجره ها
2.     تخريب ديوارهاي الحاقي
3.     انجام پي گردي در مجموعه با هفت سونداژ و مستند سازي آن
4.     حذف کليه تاسيسات قديمي الکتريکي و مخابراتي ، آب و فاضلاب قديمي از مجموعه
5.     مهار بخشهائي از سازه شبستان با شمع زني جهت رفع خطر
6.     مرمت ديوار ضلع شمالي و شمال غربي حياط
 

 

تصاویر مرتبط