سید صادق قدسی پور

مشخصات فردی:

وضعيت تاهل:متاهل

متولد 1356/07/16– تهران

فارغ التحصيل: دانشگاه  آزاد واحد قزوین

مدارک تحصيلي:

  • مهندسي عمران - سازه
  • کارشناسی ارشد شهرسازی - برنامه ریزی شهری

 

سوابق خدمتي:

  • مسوول ناحیه شهری آخوند – شهرداری منطقه یک قزوین – به مدت 7 ماه
  • معاون عمرانی منطقه – شهرداری منطقه یک قزوین – به مدت 3 سال و 6 ماه
  • ناظر عالی شهرداری منطقه سه – معاونت عمرانی شهرداری قزوین- به مدت 2 سال و 2 ماه
  • شهردار – شهرداری کوهین – به مدت 6 سال و 4 ماه
  • رئیس اداره نظارت (هماهنگی امور اجرایی شهر) – شهرداری قزوین – به مدت 2 سال
  • معاون سازمان – سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین – به مدت 3 سال
  • سرپرست سازمان -سازمان نوسازی و بهسازی شهر قزوین