اطلاعات فوتر

شهرداری قزوین آدرس : قزوين - خيابان شهرداري - شهرداري مرکز - اداره ارتباطات و امور بين الملل شهرداري قزوين کد پستی:3413685931 تلفن : 5 - 028-33227001 ...