یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷

مجابی:

وصول بیش از 50 میلیارد ریال عوارض نوسازی و عمران شهری در هشت ماهه سال جاری

سید تقی مجابی، معاون مالی و اقتصادی شهرداری قزوین گفت: شهروندان در هشت ماهه سال جاری بیش از 50 میلیارد ریال عوارض نوسازی و عمران شهری توسط شهروندان پرداخت کردند.

به گزارش روابط عمومی معاونت مالی و اقتصادی شهرداری قزوین؛ مجابی افزود: شهروندان در هشت ماهه سال جاری بیش از 50 میلیارد ریال عوارض نوسازی و عمران شهری در مناطق سه گانه شهرداری پرداخت کردند.

مجابی از شهروندان خواست که با پرداخت به موقع عوارض و بدهی های خود به شهرداری، مدیریت شهری را در عمران آبادانی شهر یاری کنند.

پایان پیام.

تصاویر مرتبط