شنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۶

بهرامی خبر داد:

پیگیری 40 مورد از معضلات ناحیه شهیدبابایی از سازمان‌ها و ادارات مختلف

مدیر منطقه دو شهرداری قزوین گفت: براساس آمار ثبت شده در آبان ماه امسال 40 مورد پیگیری معضلات و مشکلات ناحیه شهری شهیدبابایی از سازمان ها و ادارت مختلف به ثبت رسیده است.

به گزارش روابط عمومی منطقه دو شهرداری قزوین؛ سلیمان بهرامی با تشریح فعالیت ناحیه شهیدبابایی در آبان ماه امسال اظهار کرد: در آبان ماه امسال منطقه دو شهرداری قزوین تمرکز ویژه ای را برای برطرف شدن مشکلات ناحیه شهری شهیدبابایی به کمک سازمان ها و ادارات مختلف داشته است.


وی بیشترین مشکلات پیگیری شده در ناحیه شهیدبابایی را درباره موضوعات خدمات‌رسانی، عمران و پسماند عنوان کرد و گفت: در آبان ماه امسال برای برطرف شدن مشکلات ناحیه شهری شهید بابایی با سازمان های مختلفی از جمله سازمان عمران، سازمان مدیریت پسماندها، سازمان فرهنگی و ورزشی، سازمان فضای سبز، سازمان ترافیک و غیره ارتباط داشته ایم.


مدیر منطقه دو شهرداری قزوین در ادامه بیان کرد: براساس آمار ثبت شده در آبان ماه امسال 40 مورد پیگیری معضلات و مشکلات ناحیه شهری شهیدبابایی از سازمان ها و ادارت مختلف به ثبت رسیده است.


بهرامی خاطرنشان کرد: براساس این آمار سازمان های عمران با 18 مورد و سازمان فرهنگی و ورزشی با یک مورد به ترتیب بیشترین و کمترین میزان همکاری را با این ناحیه داشته اند.


وی گفت: ناحیه شهری شهیدبابایی در آبان ماه امسال در مدیریت پسماندها 4  مورد، سازمان فضای سبز 6 مورد و سازمان عمران هفت مورد پیگیری معضلات مختلف را انجام داده است.


پایان پیام.

تصاویر مرتبط