پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۴

صالحی:

با توجه به تغییر اقلیم و کم آبی، اصلاح الگوی کاشت ضروری است

محمد صالح صالحی، سرپرست سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری گفت: با توجه به تغییر اقلیم و کم آبی، اصلاح الگوی کشت و استفاده از گیاهان سازگار با شرایط آب و هوایی قزوین و مقاوم به کم آبی، با لحاظ حفظ زیبایی های سیمای شهری و کیفیت فضای سبز لازم و ضروری است .

به گزارش روابط عمومی سازمان پارک‎ها و فضای سبز شهرداری قزوین؛ صالحی افزود: در راستای تحقق این مهم، بستر چمن بلوار باهنر که در فصول آبیاری همه روزه حجم زیادی از آب مصرفی آن هدر می رفت و حوادث ناشی از لغزندگی معبر، خرابی آسفالت و ... به همراه داشت با جایگزینی گیاهان پرچینی و اجرای سیستم آبیاری قطره ای اصلاح می شود.

تصاویر مرتبط