پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۴

شمسینی:

بررسی 40 پرونده در هیات تشخیص مزاحمت های شغلی

بر اساس بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، صنوفی که به نوعی موجب بروز مزاحمت برای شهروندان و یا منافی اصول بهداشتی در شهر‌ها هستند، باید ساماندهی و رفع مزاحمت و آلودگی شوند.

به گزارش روابط عمومی سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری قزوین؛ شمسینی  گفت: طبق بند 20 ماده 55 قانون شهرداری های کشور هر یک از صنوفی که ایجاد مزاحمت، سروصدا، سد معبر، تولید دود، عفونت و یا تجمع حشرات و جانوران نمایند، ابتدا دو بار اخطار و در صورت عدم رعایت آن واحد صنفی با رای هیات تشخیص مزاحمت های شغلی پلمب می شود.

وی ادامه داد: در این جلسه تعداد 40 پرونده مورد بررسی قرار گرفت که برای تعدادی از آنها به دلیل رعایت نکردن تمهیدات اعلامی رای پلمب صادر شد و تعدادی از پرونده ها نیز جهت بررسی بیشتر به کارشناسان مربوطه ارجاع شد.

رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری شهرداری قزوین تاکید کرد: از تمامی کسبه شهر قزوین اعم از مغازها، مجتمع ها، فروشگاه ها، کارگاه ها، گاراژ ها، و بطور کلی تمام مشاغل و کسب هائی که ایجاد مزاحمت و سروصدا کرده یا تولید، عفونت و یا تجمع حشرات و جانوران می کنند، خواستار شد ضوابط و مقررات کمسیون بند 20 ماده 55 قانون شهرداری ها را رعایت کنند تا سازمان مجبور به پلمب واحدی نشود.

تصاویر مرتبط