پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۰۸

روابط عمومی معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی:

نشست توانمندسازی نواحی مناطق سه‌گانه شهرداری قزوین برگزار شد

نشست توانمندسازی نواحی زیرمجموعه مناطق سه‌گانه شهرداری قزوین با حضور جواد عباس علی‌مددی، مدیر نوسازی و تحول اداری، رؤسای نواحی و سایر مدیران و کارشناسان این حوزه در معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری قزوین برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی، جواد عباس علی‌مددی، مدیر نوسازی و تحول اداری شهرداری قزوین در ابتدای این نشست با تقدیر از تلاش‌های صورت گرفته در نواحی زیرمجموعه مناطق سه‌گانه شهرداری قزوین گفت: با توجه به اهمیت کار نواحی متصل و منفصل شهری و مواجهه مستقیم و بدون واسطه همکاران و رؤسای نواحی با شهروندان، بررسی فرآیندهای نواحی و تلاش برای اصلاح و بهبود آن‌ در دستور کار مدیریت نوسازی و تحول اداری قرار گرفته است.

علی مددی افزود: در همین راستا برگزاری نشست‌های توانمندسازی رؤسای نواحی با رویکرد یکسان‌سازی فرآیندهای کاری نواحی زیرمجموعه مناطق سه‌گانه شهرداری قزوین از سوی مدیریت نوسازی و تحول اداری معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی کلید خورد.

مدیر نوسازی و تحول اداری شهرداری قزوین تصریح کرد: در جریان برگزاری نشست‌های توانمندسازی با حضور رؤسای نواحی متصل و منفصل شهری، مباحثی نظیر چارت سازمانی، شرح وظایف و خدمات و به‌طورکلی وضع موجود نواحی موردبررسی و بحث و تبادل‌نظر قرار گرفت و اطلاعات فوق با چارت و شرح وظایف مصوب سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور مقایسه شد.

گفتنی است در این نشست رؤسای نواحی ضمن بیان مشکلات و دغدغه‌های کاری خود به تشریح نقاط ضعف و قوت و قابل‌بهبود نواحی متصل و منفصل شهری پرداخته و درنهایت با احصاء، شناسایی و استخراج فرآیندهای کاری نواحی، چگونگی اصلاح و بهبود و ممیزی این فرآیندها با همکاری مدیران و کارشناسان مدیریت نوسازی و تحول اداری موردبررسی قرار گرفت.

پایان پیام.

 

 

تصاویر مرتبط