چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

حافظی:

بازپیرایی بدنه دو طرف خیابان عبیدزاکانی قزوین در دست تهیه است

محمد اسماعیل حافظی، مدیر عامل سازمان خدمات طراحی شهرداری قزوین، گفت: پروژه بازپیرایی بدنه دو طرف خیابان عبیدزاکانی قزوین بنا به درخواست سازمان نوسازی و بهسازی و از سوی سازمان خدمات طراحی شهرداری قزوین در دست تهیه است.

به گزارش روابط عمومی سازمان خدمات طراحی شهرداری قزوین؛ حافظی گفت: این پروژه با محوریت بررسی مشکلات زیبایی شناسی، کالبدی و بصری موجود در بدنه این محور به عنوان یکی از نقاط عطف در بافت تاریخی شهر قزوین و همچنین بخشی از محور گردشگری فرهنگی شهر مورد مطالعه قرار گرفت.


این مسئول بیان کرد: مطالعات این طرح عبارت است از: برداشت میدانی شامل بررسی نظرات نهادهای ذینفع، ذینفوذ و دستگاه‌های ذیمدخل، بررسی ضوابط و قوانین موجود، بررسی تجارب خارجی و داخلی از نمونه‌های بازپیرایی، اسنادفرادست و طرح‌های مرتبط با موضوع پروژه است. 

حافظی افزود: از دیگر مطالعات این طرح همچنین سنجش و شناسایی تفصیلی وضعیت دقیق خیابان شامل بررسی یک به یک ساختمان های موجود در جداره و آسیب شناسی تاثیرات آنها بر منظر و کیفیت خیابان،بررسی پوشش گیاهی، اسناد و مدارک تاریخی، بررسی تحولات خیابان در بازه زمانی مختلف، شناسایی بناهای تاریخی موجود در خیابان اعم از ثبت شده و ثبت نشده، گذرهای تاریخی متصل به بدنه خیابان، کاربری اراضی، شناسایی فضاها و ساختمان‌های رها شده سیما و منظرخیابان در طول روز و شب از دیگر بخش های مطالعاتی این پروژه هستند.


حافظی در ادامه گفت: پس از شناسایی کامل خیابان و حوزه نفوذ آن و همچنین تحلیل عوامل موثر بر کیفیت این معبر، در بخش فاز یک، طر ح بازپیرایی جداره با تاکید بر حفظ هویت خیابان و براساس  الگوهای معماری ابنیه واجد ارزش ارائه می گردد که شامل راهکار رفع آسیب از تک‌تک واحدها از جمله تابلوها، ارتفاع و ابعاد واحدهای تجاری، خط آسمان و پایه‌ها ارائه خواهد شد. 

وی بیان کرد: طراحی تابلوی واحدهای تجاری، سایبان ها، روشنایی و ...  برگرفته از زمینه تاریخی و الگوی جریان یافته در شهر قزوین و خیابان عبیدزاکانی است. همچنین یک  بنا به عنوان محرک توسعه به جهت ساماندهی و مرمت از میان بناهای ارزشمند موجود انتخاب خواهد شد و طرح مرمت  و بازپیرایی جداره بیرونی آن ارائه می شود.


مدیر عامل سازمان خدمات طراحی افزود: از نکات مورد تاکید در طرح بازپیرایی جداره خیابان عبیدزاکانی می بایست به اهمیت نقش این محور در مسیر گردشگری فرهنگی شهر قزوین (از دروازه دربکوشک تا امامزاده حسین)، قرارگیری ورودی این محور از جنوب  در امتداد ورودی راسته وزیر و کاروانسرای سعدالسلطنه، وجود عناصر ارزشمند تاریخی مذهبی در این محور نظیر حمام قجر و مسجد آقاکبیر و همچنین اهمیت تجاری این محور در قلب اقتصادی شهر قزوین اشاره کرد.
پایان پیام

 

تصاویر مرتبط