سه‌شنبه ۱۴۰۰/۰۶/۳۰

بررسی علل ریزش آب از فضای سبز بلوار امیرکبیر به داخل معبر

محمد وفایی‌ راد، مدیر هماهنگی و نظارت بر سازمان‌های خدمات شهری شهرداری قزوین گفت: در راستای شناسایی و رفع خطر از نقاط پرخطر شهری و با هدف افزایش ایمنی معابر و اماکن عمومی شهر، معضل ریزش آب حاصل از آبیاری فضای سبز ریفیوژ میانی بلوار امیرکبیر به داخل معبر بلوار بررسی شد.

به گزارش روابط عمومی معاونت خدمات شهری شهرداری قزوین؛ وفایی‌ راد گفت: معضل ریزش آب حاصل از آبیاری فضای سبز ریفیوژ میانی بلوار امیرکبیر به داخل معبر بلوار و علل و راهکارهای آن در بازدید میدانی مشترکی با حضور حوزه نظارت معاونت خدمات شهری، معاون خدمات شهری منطقه ۳ شهرداری، مسئول ناحیه مهدیه و نماینده سازمان پارک‌ها و فضای سبز بررسی شد.

وی افزود: در این بازدید عواملی همچون اختلاف کد ارتفاعی ضلع شمالی و جنوبی فضای سبز، فرسودگی جداول، نشت آب از زیر و بند جداول، نبود امکان تنظیم دقیق سیستم آبیاری فواره‌ای و بروز خطاهای اپراتوری به دلیل عرض کم ریفیوژ و تشدید آن در صورت وزش بادهای فصلی به عنوان عوامل مؤثر در جاری شدن آب حاصل از آبیاری فضای سبز ریفیوژ میانی به داخل معبر بلوار شناسایی شد.

مدیر هماهنگی و نظارت بر سازمان‌های خدمات شهری شهرداری هدررفت آب و لغزندگی معبر را ازجمله نتایج جاری شدن آب حاصل از آبیاری فضای سبز ریفیوژ میانی به داخل معبر بلوار عنوان کرد و گفت: این مشکل می‌تواند موجب افزایش سوانح رانندگی و بروز خطرات جانی و مالی برای شهروندان شود.

وی امکان تردد پرخطر عابران از عرض بلوار برای اسکان موقت و استراحت در ریفیوژ به دلیل جذابیت فضای سبز را از دیگر مشکلات و عوامل خطرآفرین معبر برشمرد و اضافه کرد: فضای سبز ریفیوژ میانی باید فاقد امکان اسکان باشد.

وفایی‌ راد یادآور شد: با توجه به اختلاف کد ارتفاعی ضلع شمالی و جنوبی و شیب‌دار بودن رفیوژ و احتمال زیاد خطای اپراتور، کاشت پرچین در طرفین ریفیوژ نمی‌تواند به طور قطع از بروز معضل یادشده جلوگیری کند.

وی توضیح داد: بر اساس بررسی‌های کارشناسی صورت‌گرفته، راهکار پیشنهادی تیم بازدیدکننده برای رفع معضل یادشده حذف چمن از رفیوژ میانی بلوار به‌صورت مرحله به مرحله (بدون آسیب‌رسانی به درختان) و تعبیه سیستم آبیاری قطره‌ای در آکس ریفیوژ جهت آبیاری درختان است.

مدیر هماهنگی و نظارت بر سازمان‌های خدمات شهری شهرداری قزوین با تأکید بر کاهش چشمگیر هدررفت آب و نیز کاهش احتمال نشت آب به داخل معبر در سیستم آبیاری قطره‌ای اضافه کرد: اجرای این سیستم می‌تواند تا حد زیادی در کاهش احتمال سوانح رانندگی و افزایش ضریب امنیت معبر سواره‌رو مؤثر باشد.

پایان پیام.

تصاویر مرتبط