پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۵

جهانگیری:

۱۵نقطه حادثه خیز دارای اولویت اصلاح هندسی شناسایی شد

سعید جهانگیری، مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین گفت: ۱۵نقطه حادثه خیز دارای اولویت اصلاح هندسی در سطح شهر قزوین شناسایی شده است.

به گزارش روابط عمومی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین؛ جهانگیری گفت: به منظور ایمن سازی معابر سطح شهر پروژه شناسایی نقاط حادثه خیز در دستورکار واحد مطالعات سازمان قرار گرفت و با همکاری دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)اجرا شد.
وی عنوان کرد: هدف از اجرای این پروژه کاهش تصادفات درون شهری قزوین و همچنین شناسایی و رفع تمام مشکلات این نقاط است.
مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین تصریح کرد: در نهایت طی بازدیدهای انجام شده ۱۵نقطه حادثه خیز در سطح شهر قزوین شناسایی شد که دارای اولویت اجرای اصلاحات هندسی است.
بنا به گفته جهانگیری، از جمله این نقاط حادثه خیز می توان به تقاطع های نسیم شمال-تاکستان و صداوسیما اشاره کرد.
وی خاطرنشان کرد: به منظور بررسی دقیق وضعیت این نقاط حادثه خیز و اجرای اصلاحات هندسی مناسب در این نقاط، دیاگرام تصادفات پنج ساله در سال های۹۴تا۹۸ به نیز برای تمام این نقاط رسم شده است.


پایان پیام/

تصاویر مرتبط