پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۳/۲۰

جهانگیری عنوان کرد

تکمیل طراحی مناسب سازی گذرگاه های عرضی عابرپیاده خیابان تهران قدیم

سعید جهانگیری، مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین گفت: طراحی مناسب سازی گذرگاه های عرضی عابرپیاده خیابان تهران قدیم تهیه شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین؛ جهانگیری گفت: گذرگاه های عرضی عابرپیاده باید به صورت استاندارد مناسب سازی شود تا تردد شهروندان از عرض معابر ایمن باشد.
وی عنوان کرد: با توجه به نیازسنجی های صورت گرفته مناسب سازی گذرگاه های عرضی خیابان تهرانقدیم ضروری به نظر می رسید بنابراین اقدامات لازم در این زمینه در دستورکار سازمان قرار گرفت.
مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین تصریح کرد: در این راستا طرح مناسب سازی گذرگاه های عرضی این معبر تهیه شده و به زودی نسبت به اجرایی کردن آن اقدام می شود.
جهانگیری خاطرنشان کرد: مناسب سازی معابر در افزایش ایمنی تردد عابران پیاده و به تبع آن ضمن تسهیل در تردد شهروندان از احتمال وقوع تصادف بین عابرپیاده و خودرو می کاهد.
پایان پیام/

 

تصاویر مرتبط