چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۳/۱۹

کشاورز:

پروژه سوله ورزشی بلوار باهنر 5 درصد رشد فیزیکی دارد

سرپرست معاونت عمرانی منطقه دو شهرداری قزوین گفت: پروژه عمرانی احداث سوله ورزشی در شرق بلوار باهنر تا به امروز 5 درصد رشد فیزیکی داشته است.

به گزارش روابط عمومی منطقه دو شهرداری قزوین؛ کشاورز گفت:  این پروژه توسط شهرداری منطقه دو قزوین و با بهره برداری سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قزوین با مساحت هزار و 700 مترمربع در زمینی با مساحت یک هکتار در حال احداث است.

وی افزود: این پروژه در حال حاضر پنج درصد رشد فیزیکی داشته و قرار است در مدت زمان  18 ماهه به بهره برداری برسد.

این مسوول گفت: هدف از احداث این پروژه، فضای مناسب و استاندارد تمرینی برای ورزشکاران، افزایش فعالیت های ورزشی فراغتی در محیطی سالم و پاک با اولویت توسعه اجتماعی و سلامت جمعیت به خصوص جوانان و با توجه به نیاز مبرم کشور به ابنیه ورزشی و راه اندازی امکانات این فعالیت در مقیاس منطقه است.

سرپرست معاونت عمرانی منطقه دو شهرداری قزوین اضافه کرد: این پروژه در حال حاضر در مرحله بتن ریزی شمع ها، تکمیل بتن ریزی فوندانسیون، نصب صفحه ستون ها و تهیه نقشه های شاپ قرار دارد.

پایان پیام.

 

تصاویر مرتبط