یکشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۲۹

جهانگیری مطرح کرد

رنگ آمیزی سرعتکاههای آسفالتی معابر سطح شهر و نواحی منفصل شهری قزوین

سعید جهانگیری، مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین گفت: سرعتکاههای آسفالتی معابر سطح شهر به متراژ ۳هزار و ۵۰۰ مترمربع و سرعتگیرهای نواحی منفصل شهری به متراژ۲۱۵ مترمربع با استفاده از رنگ تک جزیی ترافیکی رنگ آمیزی شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین؛ جهانگیری گفت: نصب و رنگ آمیزی سرعتکاههای آسفالتی معابر سطح شهر و نواحی منفصل شهری قزوین نیز یکی از دستورکارهای سازمان به شمار می رود.
وی عنوان کرد: با توجه به نقش مهمی که رنگ آمیزی سرعتکاههای آسفالتی در افزایش دید رانندگان به ویژه رانندگان ناآشنا به مسیر دارد، همواره دقت می شود که رنگ سرعتکاهها به خوبی قابل رویت باشد.
مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین تصریح کرد: در رنگ آمیزی سرعتکاههای آسفالتی سطح شهر و نواحی منفصل شهری قزوین نیز از رنگ های ترافیکی با کیفیت استفاده می شود اما همین رنگ ها نیز با گذشت زمان دچار فرسایش شده و نیاز به ترمیم پیدا می کند.
جهانگیری خاطرنشان کرد: با توجه به نیازسنجی های انجام شده، سرعتکاههای آسفالتی چوبیندر و ناصرآباد به متراژ ۲۱۵مترمربع با استفاده از رنگ تک جزیی ترافیکی رنگ آمیزی شد.
وی یادآور شد: همچنین خیابان شهید بابایی ، بلوار باهنر، بلوار شهید بهشتی و ناحیه منفصل شهری اسماعیل آباد ازدیگر نقاطی است که سرعتکاههای آسفالتی آنها رنگ آمیزی شده است.
پایان پیام/

 

تصاویر مرتبط