یکشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۰۵

رفع خطر ساختمان خیابان تبریز در حال انجام است

اصغر بهنام زاده، مدیر منطقه یک شهرداری قزوین از انجام عملیات رفع خطر خیابان تبریز خبر داد.

به گزارش روابط عمومی منطقه یک شهرداری قزوین ؛ بهنام زاده افزود: در جلسات مختلفی که با مالکین ساختمان 6واحدی خیابان تبریز درخصوص رفع خطر این ساختمان برگزار شد مالکین نسبت به رفع خطرمتعهد نشدند.

مدیر منطقه یک شهرداری قزوین اضافه کرد: مدیریت شهری برای حفاظت از جان و مال ساکنین اطراف این ساختمان و عابرین این خیابان با هماهنگی نهاده و دستگاههای مرتبط اقدام به رفع خطر کرد تا از بروز یک حادثه ناگوار پیشگیری کند.

تصاویر مرتبط