یکشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

یوسفلی، مشاور طرح جامع مدیریت بحران شهر قزوین:

رفتارهای نادرست افراد در زمان بروز حادثه، باعث ایجاد بحران می شود

امیر یوسفلی، مشاور طرح جامع مدیریت بحران شهر قزوین، در نشست بررسی این طرح، که با حضور فضلي مدیرکل دفتر سیاسی استانداری، معاونان و مدیران شهری در سالن مفاخر شهرداری قزوین برگزار شد، گفت: نقش تمام متولیان امر مدیریت بحران در اجرای طرح جامع مهم و موثر است و هیج مشاوری نمی تواند بدون همراهی مسوولان و مدیران کاری از پیش ببرد.

به گزارش اداره روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری قزوین؛ یوسفلی گفت: طراحی برنامه جامع مدیریت بحران کاری است که در شهرهای بزرگ جهان انجام می شود و شهرهای ایران نیز باید به سمت تدوین این برنامه جامع پیش بروند.

مشاور طرح جامع مدیریت بحران شهر قزوین گفت: همه سازمان ها و تهادهای مرتبط با مدیریت بحران در ستاد بحران شهر قزوین حضور دارند و در بهترین حالت می دانند که در شرایط بحران باید چه اقداماتی انجام شود اما فرایندهایی که باعث هم افزایی و هماهنگی آن ها می شود، تاکنون دیده نشده است.

وی خاطرنشان کرد: پروژه تدوین طرح جامع مدیریت بحران شهر قزوین از 6 فاز ادبیات مدیریت بحران و مطالعات تطبیقی، ارزیابی وضعیت حوزه مورد مطالعه در مواجهه با بحران، طراحی و تدوین نظام جامع مدیریت بحران، بازسازی و در نهایت آموزش نیروهای متخصص و شهروندان تشکیل شده است.

یوسفلی تاکید کرد: اگر دو یا سه بحران عمده در شهرها مدیريت شود، بیش از 80 درصد پیامدهای بعدي رفع می شود، پس باید علل و عوامل بحران های عمده شناسایی و راهکارهای علمی و عملی برای مقابله با آن ها ارایه شود.

عضو هیات علمی دانشگاه بین الملل امام خمینی(ره)  قزوین با بیان این که رفتارهای نادرست افراد غير كارشناس در زمان بروز حادثه خود باعث ایجاد بحران می شود، تصریح کرد: آموزش شهروندان باید با اولویت سه بحران مهم هر منطقه در دستور کار ستاد بحران باشد.

مشاور طرح جامع مدیریت بحران شهر قزوین گفت: به دنبال ایجاد یک مرکز فرماندهی واحد هستیم تا بحران هایی‌‌ که شهرداری متولی آن است را مدیریت کند و این جز با دستیابی به فرایندها محقق نمی شود، اما اگر این اتفاق رخ دهد، قزوین اولین شهری است که به این موفقیت دست یافته است.

پایان پیام.

تصاویر مرتبط