شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۱۵

جهانگیری:

پروژه ایجاد گذر عرضی در محدوده کانون معلولین توانا به پایان رسید

سعید جهانگیری، مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین، گفت: پروژه ایجاد و ایمن سازی گذر عرضی عابرپیاده در محدوده کانون معلولین توانا به اتمام رسید.

به گزارش روابط عمومی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین؛ جهانگیری افزود: پس از ایجاد گذرگاه های عرضی، بحث ایمن سازی آنها قابل توجه است و با توجه به اهمیت موضوع، ایمن سازی  گذرگاه مذکور نیز توسط سازمان انجام شد.

وی خاطرنشان کرد: ایمن سازی این گذر عرضی با نصب علایم افقی و عمودی و چراغ چشمک زن انجام شده است.

مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین یادآور شد: با ایجاد و ایمن سازی این گذر عرضی ضمن تسهیل در تردد عابران پیاده به ویژه افراد دارای معلولیت جسمی حرکتی، ایمنی تردد آن ها نیز افزایش می یابد.

پایان پیام.

تصاویر مرتبط