سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۹/۲۷

رحمانی؛

افکن و نشست چاه از جمله تماس های شهروندان بافت های فرسوده با 137 است

سعید رحمانی، مدیر سامانه 137 شهرداری قزوین از رسیدگی به تماس ها و درخواست های شهروندان مبنی بر افکن و نشست چاه های بافت قدیمی شهر خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سامانه 137 شهرداری قزوین؛ رحمانی گفت: به علت وجود بافت فرسوده در محله های قدیمی شهر، یکی از موضوعات قابل توجه در شهرداری قزوین افکن کردن بعضی از چاه های سطح شهر است که موجب خسارت مالی و گاها جانی برای شهروندان شده است.

وی تصریح کرد: از آنجا که این موضوع به عنوان یکی از مهم ترین درخواست های مردمی در سامانه 137 به شمار می‌رود، این سامانه در راستای رسیدگی به آن گام‌های موثری برداشته است.

رحمانی خاطرنشان می کند: از ابتدای سال جاری تا کنون تعداد 128 مورد با  پیگیری های مستمر سامانه 137 توسط عوامل اجرایی شهرداری قزوین، رفع خطر و ترمیم شده است.

پایان پیام.

تصاویر مرتبط