پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۱۲

میزانی، معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین:

والدین دانش آموزان تا جای ممکن از خودروی شخصی برای جابجایی دانش آموزان استفاده نکنند

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین گفت: از اولیاء دانش آموزان تقاضا داریم تا جای ممکن از خودروی شخصی برای سرویس مدرسه استفاده نکرده و از خدمات سرویس مدارس یا ناوگان حمل و نقل عمومی برای جابجایی دانش آموزان خود در مسیر بین خانه و مدرسه استفاده کنند.

به گزارش روابط عمومی معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین؛ وهاب میزانی افزود: با ماشینی شدن زندگی مردم، عادات درست پیاده روی و دوچرخه سواری در جوامع شهری منسوخ شده است که این امر در کم تحرکی شهروندان و به تبع آن افزایش بیماری های جسمی آنان اثرگذار بوده است.

وی عنوان کرد: در چنین شرایطی باید فرهنگ‌سازی و بستر لازم برای افزایش استفاده از دوچرخه در ترددهای درون شهری و پیاده روی حداقل در مسافت های کم ایجاد شود تا ضمن کاهش بار ترافیکی معابر، سلامتی شهروندان نیز تأمین شود.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین تصریح کرد: در این میان با توجه به فرارسیدن ایام بازگشایی مدارس، اولیا دانش آموزان می توانند با تشویق فرزندان خود به استفاده از خدمات ناوگان حمل و نقل عمومی برای تردد در فاصله بین منزل و مدرسه و یا دوچرخه سواری در این مسیر نسل آینده را به سمت زندگی سالم تر سوق دهند.

میزانی گفت: از اولیاء دانش آموزان تقاضا داریم حدالمقدور از خودروی شخصی برای سرویس مدرسه استفاده نکرده و از خدمات سرویس مدارس یا ناوگان حمل و نقل عمومی برای جابجایی دانش آموزان خود در مسیر بین خانه و مدرسه استفاده کنند.

وی بیان کرد: استفاده بیش از حد از خودروی شخصی برای جابجایی دانش آموزان باعث ایجاد شبکه ترافیک در حریم و جلوی مدارس شده و این امر نیز موجب نارضایتی شهروندان می شود.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین یادآور شد: والدین دانش آموزان با یک پیاده روی صبحگاهی و یا تردد با حمل و نقل عمومی ضمن کمک به کاهش الودگی هوا، کاهش ترافیک معابر و کاهش مصرف سرمایه ملی  به فرزندان خود نحوه احترام به حقوق دیگران را آموزش می دهند.

پایان پیام


 

تصاویر مرتبط