یکشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۰۷

مظفری ، مدیرعامل سازمان فضای سبز شهرداری قزوین :

کف پوش بازیگاه بوستان اندیشه نوسازی می شود

محمد صادق مظفری، مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری قزوین گفت: با هدف استانداردسازی و افزایش ایمنی ، کف پوش بازیگاه بوستان اندیشه نوسازی می شود.

به گزارش روابط عمومی سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری قزوین؛ مظفری افزود: در اجرای این طرح ، کف پوش فرسوده ومستهلک بازیگاه بوستان اندیشه جمع آوری تا کف پوش گرانوله ایمن جایگزین می شود.

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری قزوین  بیان کرد: این عملیات با هدف استانداردسازی و افزایش سطح ایمنی و سلامت کودکان در دست اجراست.

پایان پیام

تصاویر مرتبط