یکشنبه ۱۳۹۶/۰۴/۲۵

فدائي‌فر، مدير منطقه سه شهرداري قزوين خبر داد؛

ممانعت از 14120ساخت و ساز غيرمجاز در منطقه سه شهرداري قزوين

کيومرث فدائي‌فر، مدير منطقه سه شهرداري قزوين گفت: در 5 سال گذشته از 14هزار و 120 مورد ساخت و ساز و تعميرات غيرمجاز از سوي واحد اجرائيات اين منطقه ممانعت شد.

به گزارش روابط عمومي منطقه سه شهرداري قزوين؛ فدائي‌فر با بيان اينکه در اين مدت نيز هزار و 730 حکم قضايي براي ممانعت از ساخت و ساز، سد معبر و اجراي احکام دريافت شده است، افزود: واحد اجرائيات در 5سال گذشته توانست با پيگيري‌هاي مکرر به هنگام ساخت و ساز غيرمجاز 579مورد رفع خلاف کند.

وي بيان کرد: در اين مدت 14هزار و 413 مورد اخطار کتبي براي تعطيلي کار ارائه، 947 مورد تعهد کتبي از متخلفان اخذ و  3هزار و 75 مورد وسايل متخلفان جمع آوري شده است.

فدائي‌فر گفت: همچنين در اين مدت هزار و 278 مورد استرداد اجناس جمع آوري شده سد معبر و پليس ساختمان انجام شده است.

اين مقام مسوول گفت: اين آمار براي سال هاي 91،92،93،94و 6ماه اول سال 95 است.

پايان پيام 

تصاویر مرتبط