یکشنبه ۱۳۹۶/۰۴/۲۵

فدائي‌فر، مدير منطقه سه شهرداري قزوين خبر داد؛

صدور 3هزار و 273 پايان کار ساختماني در 5سال گذشته

کيومرث فدائي‌فر، مدير منطقه سه شهرداري قزوين گفت: در 5 سال گذشته از سوي واحد شهرسازي منطقه سه شهرداري قزوين 2هزار و2 پروانه ساختماني و 3هزار و 273 پايان کار ساختماني صادر شده است.

به گزارش روابط عمومي منطقه سه شهرداري قزوين؛ فدائي‌فر افزود: در اين مدت بيش از 622هزار مترمربع متراژ صدور پايان کار ساختماني بوده است.

اين مقام مسوول گفت: اين آمار براي سال هاي 91،92،93،94و 6ماه اول سال 95 است.

فدائي فر افزود: در سال 91، هزار و 92 پايان کار ساختماني، در سال 92، هزار پايان کار ساختماني، در سال 93، 603 پايان کار ساختماني، در سال 94، 370 پايان کار ساختماني و در 6 ماه اول سال 95، 208 پايان کار ساختماني صادر شده است.

وي بيان کرد: واحد شهرسازي اين منطقه در 5 سال گذشته 11هزار و 936 مورد مکاتبات اداري داشته است.

پايان پيام 

تصاویر مرتبط