شنبه ۱۳۹۶/۰۴/۲۴

نصيري؛سرپرست روابط عمومي سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري خبر داد؛

فضاسازي محيطي ترويج فرهنگ عفاف و حجاب در قزوين

نصيري، سرپرست روابط عمومي سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري قزوين از فضا سازي محيطي ترويج فرهنگ عفاف و حجاب در قزوين خبر داد.

به گزارش روابط عمومي سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري قزوين؛ علي نصيري افزود: بيش از 50 تيربرد به منظور ترويج و گسترش فرهنگ عفاف و حجاب در شهر قزوين نصب شده است.

وي اظهار کرد:براي نهادينه سازي و گسترش و حفظ فرهنگ عفاف و حجاب بايد از همه توانايي ها، اختيارات و امکانات موجود بهره گرفت که در  اين راستا فضاسازي محيطي با موضوع نکات ارزنده در زمينه عفاف و حجاب در دستور کار سازمان قرار  گرفت.

 

تصاویر مرتبط