شنبه ۱۳۹۶/۰۳/۲۰

جهانگيري، مديرعامل سازمان ترافيک شهرداري قزوين خبر داد؛

نصب 4 دستگاه برق اضطراري(UPS) در تقاطع‌هاي شهر قزوين

سعيد جهانگيري، مديرعامل سازمان حمل و نقل و ترافيک شهرداري قزوين گفت: 4 دستگاه برق اضطراري(UPS) با اعتبار 20 ميليون تومان در تقاطع هاي شهر قزوين نصب شد.

به گزارش روابط عمومي سازمان حمل و نقل و ترافيک شهرداري قزوين؛ سعيد جهانگيري افزود: قطعي برق يکي از مواردي است که در عملکرد چراغ هاي راهنمايي تقاطع هاي سطح شهر اختلال ايجاد مي کند.

وي عنوان کرد: به همين دليل در برخي از تقاطع هاي سطح شهر که احتمال قطع شدن برق بيشتر بود، دستگاه برق اضطراري براي چراغ هاي راهنمايي تعبيه شده است.

مديرعامل سازمان حمل و نقل و ترافيک شهرداري قزوين تصريح کرد: اين دستگاه هاي برق اضطراري در تقاطع هاي وليعصر، محمدرسول الله، نسيم شمال- تاکستان و نسيم شمال-بلوار ميرزاکوچک خان نصب شده است.

به گفته جهانگيري ميزان اعتبار هزينه شده براي اجراي اين پروژه 20 ميليون تومان است.

وي يادآور شد: استفاده از دستگاه هاي برق اضطراري در چراغ هاي راهنمايي تقاطع هاي شهر خرابي اين چراغ ها را به ميزان قابل توجهي کاهش مي دهد.

پايان پيام

 

 

تصاویر مرتبط